8zaam is:

Coaching en begeleiding. Privé en in de werksituatie.

Ik ben Ruurd van Schuijlenburg. 8zaam staat voor de manier, waarop ik begeleid: in verbinding, respectvol, waarderend. 8zaam betekent ook, dat jij ‘gezien wordt’, als mens met een verlangen om nog meer jezelf te zijn.

Jezelf zijn is geen skill. Ook geen tool. Het is wel de moedige bereidheid jezelf onder ogen te komen met alles wat er is en je te ontwikkelen zo veel mogelijk in overeenstemming met wie je bent. Met wat je kunt noemen, ‘je ziel’. Die bereidheid is een daad van zelfliefde.

waarom ik begeleid

WAAROM?

Ik coach, omdat ik persoonlijke ontwikkeling waardevol vind. Ik vind het een voorrecht, om te zien hoe de ander het verlangen volgt, om ‘bezield’ te leven en om bij dat proces ‘mee te lopen’.
Bezield. Dat is: Dicht bij jezelf, in overeenstemming met je eigen waarden. In een wereld die van alles vindt en van ons wil, is dat een geweldige waarde!
Ik noem dat ‘levenskracht‘.

WIE?

Ik begeleid individueel en in relaties; privé en professioneel.
In de eigen ontwikkeling gaat het altijd om de relatie.
De relatie tot…
– jezelf
– een ander.
Coaching is in de kern altijd relatiecoaching. Uitgangspunt is de liefdevolle relatie met jezelf.

of direct naar...