teambegeleiding

Ik begeleid teams in schoolorganisaties in uiteenlopende situaties:

teamopbouw
Onderwijsteams veranderen nog al eens van samenstelling. Het werk gaat, zo is de ervaring, door en vaak ook vóór aandacht voor de teamdynamiek die verandert als er collega’s gaan en komen.
8zaam maakt stevige, luchtige en bezielende teamvormingsprogramma’s op maat.

visievorming
Onderwijsprogramma’s zijn aan verandering onderhevig. Maar ‘verandering om het veranderen’ levert niet meteen een stevig en breed gedragen onderwijsproduct. Daar komt meer bij kijken: uitwisseling van opvattingen en ervaringen, gelijkwaardige communicatie, besluitvormingsprocessen en het maken van afspraken.
8zaam weet hoe dat werkt en doet graag mee!

 

samenwerkingsvraagstukken
Waarom werkt het ene team soepel en het andere stroever? Waarom is het ene teamlid gedreven, terwijl de ander vaak obstakels ziet? Is dat verkeerd? Wenselijk juist?
8zaam zet verschillende middelen in teams in, om patronen te verhelderen, teams zelf inzichten te laten verwerven en die om te zetten in professioneel teamgedrag. Enkele methodieken:
– teamrollen van Belbin
– teamanalyse volgens Lencioni.

intervisie
8zaam
heeft ruime ervaring met intervisie van kleine groepen docenten; beginnende docenten, vakgroepen of mentoren en stduiebegeleiders.

Wat hebben al deze situaties gemeen? Het gaat in alle gevallen om reflectievaardigheden, professioneel handelen en vormen van leiding geven en nemen. En…een resultaat dat gevierd kan worden.

 

draagvlak

Veranderingsprocessen in schoolorganisaties vragen om draagvlak bij professionals. Onze aanpak is daarop gericht en zelfs daarvan afhankelijk. We stellen programma’s op maat op in nauw overleg met teamleden en leidinggevende. Met het oog op:

Succes in teams