Coaching volgens 8zaam; Mijn Innerlijk Kompas.

Oranjebalk

Worden wie je bent… Graag!
Mensen stellen zich vandaag de dag vaker en dringender zingevingsvragen, als:
– Voel ik me nog vrij om te kiezen of word ik geleefd?
– Vind ik in mijn werk nog voldoening?
– Kan ik mezelf nog wel vinden in dat wat mijn werk van mij vraagt?
– Kan ik nog staan voor wat ik doe?
– Hoe blijf ik vitaal in mijn werk en in mijn privéleven?
Mensen zijn meer en meer op zoek naar bezieling en vragen om steeds snellere en doelmatiger methodieken om in contact te komen met de bezielende bron in zichzelf.
kompasroos-r2Mijn Innerlijk Kompas‘ is een effectief instrument om tot zingevende antwoorden op belangrijke levensvragen te komen:
Kernachtig en tegelijk licht;
Verhelderend en verrijkend;
– Met krachtige methodieken: vier elementen, zeven zijnslagen;
– Met speelsheid: Het elementenspel.
In onze begeleiding speelt de wijsheid van het lichaam een belangrijke rol. Lichaamswerk maakt dan ook deel uit van de coaching.
– Stevig staan, aandachtig gaan… dat kan betekenen, dat een coachingsessie in de buitenlucht plaatsvindt, lopend, zwijgend of hardop denkend.
– Mijn kracht ontdekken… dat kan betekenen, dat ik tegen een kussen trap.
Ruurd over het Innerlijke Kompas
Ruurd over het Innerlijke Kompas
Voor wie?
Voor mensen, jong en oud, die hun vragen naar zingeving serieus nemen, voor professionals die vitaal in hun werk willen staan, bij loopbaanvragen, bij studiekeuze.
Wilma en Ruurd.
We hebben ruime ervaring met coaching van professionals in het onderwijs. Als coach verbinden we ons met cliënten, lopen we als het ware een tijdje op met de ander.
Lopen, stil staan, stappen nemen.
Zelfstandig keuzes maken vanuit eigen kracht… daarom draait het in ons werk als bezielingscoach.
Daaraan beleven we veel plezier, want 8zaam.nl staat voor:
plezier en ontwikkelen in verwondering!

Oranjebalk