Ontwikkeling faciliteren.
Daar waar mensen, jong of wat ouder, de wens hebben of misschien de noodzaak zien van persoonlijke ontwikkeling, daar ondersteunen we. Ons uitgangspunt: ontwikkelen op eigen kracht. Wij sluiten aan bij wat er aan kracht is. Kracht nemen we letterlijk. Putten uit de lichamelijke en mentale krachtbronnen waarover iedereen beschikt. Ik sta sterk, ik ken mijn kracht en vanuit mijn kracht verbind ik mij met de ander.
Wij staan in de samenleving. In het onderwijs, in teams en in de plaatsen waar we wonen aan beide zijden van de grens NL-D. Als professionals, collega’s en als vader (Ruurd). We nemen ontwikkelingen in de samenleving waar, maken er deel van uit. We zien en ervaren ‘verdichting van werk’, daar waar meer met minder mensen en middelen moet.
De overheid doet een groeiend beroep op deelname aan de samenleving die zich steeds sneller lijkt te veranderen en in die samenleving lopen culturen elkaar tegen het lijf. Soms gaat dat hard tegen hard.
We nemen een groeiende zoektocht naar zingeving waar, horen vaak de vraag, soms luid, vaak innerlijk: ‘Hoe verhoud ik mij ten opzichte van al deze veranderingen?
Ongeacht de richting, een antwoord kan niet uitblijven. Wij zijn van mening, dat een zelfbewust antwoord begint met ‘gaan staan’… de stand van zaken; waar sta ik, wat zijn mijn waarden, wie staat er naast me, tegenover me? Dan begint een inspirerende reis.

terug100